NAIVA BRATISLAVA pomáha slovenským výtvarníkom do sveta

04.05.2019

Občianske združenie ART 40, organizátor výstavy NAIVA BRATISLAVA, pomáha prezentácii slovenskej naivnej tvorby nie len na Slovensku, ale aj vo svete. Významnou aktivitou občianskeho združenia ART 40 je vytváranie priestoru pre účasť slovenských tvorcov naivného umenia na výstavách a festivaloch vo svete, a tým napomôcť širšej prezentácii slovenského naivného umenia. Aktuálne sa nám podarilo úspešne sprostredkovať kontakty a napomôcť v tomto roku k účasti na dvoch prestížnych medzinárodných podujatiach v Poľsku a Brazílii pre troch slovenských výtvarníkov, a to Františka Huberta, Evu Liptákovu a Adžanu Modlitbovú.

ART NAIF FESTIWAL v poľskom meste Katowice patrí medzi prestížne, každoročné udalosti naivného umenia a aktuálne je to najväčší európsky festival naivného umenia s najpočetnejším zastúpením krajín. V roku 2018 sa ho zúčastnilo viac ako 330 umelcov z 37 krajín z celého sveta a vystavené boli stovky úžasných diel. Slovensko bolo v minulosti na tomto festivale zastúpené skôr sporadicky, vďaka aktivitám občianskeho združenia ART 40 však bude tento rok slovenské insitné umenie  zastúpené až 18 obrazmi od troch spomenutých umelcov.

FIAN - Festival Internationale de Art Naif je podujatie, ktoré sa koná každé dva roky v Brazílii v meste Guarabira. Máme veľkú radosť z toho, že na tento juhoamerický festival naivného umenia sa podarilo aj vďaka iniciatíve občianskeho združenia ART 40 kvalifikovať všetkým trom umelcom. Teší nás tiež, že obraz "Nevesta Silvestra" od naivnej výtvarníčky Adžany Modlitbovej zostane po skončení festivalu súčasťou stálej zbierky naivného umenia v Naif Art Museum of the Municipality of Guarabira.