NAIVA BRATISLAVA 2020

Poli Kanistra (Grécko/Greece), víťaz HLAVNEJ CENY v roku 2019 / the GRAND PRIX winner in 2019
Poli Kanistra (Grécko/Greece), víťaz HLAVNEJ CENY v roku 2019 / the GRAND PRIX winner in 2019

Vzhľadom na aktuálnu neistú situáciu vo svete spôsobenú koronavírusom, kedy je zdravie nás všetkých prioritou sa tento ročník NAIVA BRATISLAVA výnimočne uskutočnil formou ONLINE.


Given the current precarious situation in the world caused by coronavirus, where health of all of us is a priority this year was NAIVA BRATISLAVA as the ONLINE exhibition.


01.06.2020 - 31.07.2020


Motív výstavy / Motive of the exhibition

NAIVA BRATISLAVA online 2020

Zoznam výtvarníkov 2020

The List of artists 2020


69 výtvarníkov/artists    17 krajín/countries


Bulharsko/Bulgaria:

 • Stella Stefanova
 • Makdonna-Moscho Tzavella

Česká republika/Czech republic:

 • Alexandra Dětinská
 • Dušan Chaloupka
 • Jana Chroustová
 • Sylva Prchlíková
 • Zdeněk Raiser

Dánsko/Danmark:

 • Krystyna Svendsen

Fínsko/Finland:

 • Marja-Muusa Hämäläinen
 • Sonja Lehto
 • Kikka Nyrén

Grécko/Greece:

 • Rouli Boua
 • Poli Kanistra
 • Amalia Kolliali

India:

 • Varsha Rajput

Írsko/Ireland:

 • Thea-Iren Dalton

Izrael/Israel:

 • Iki Buberman
 • Elena Eryomina
 • Michal Eshet
 • Noemi Eshet-Rosenzweig
 • Rania Lala
 • Adi Lev
 • Yudit Yitzhaki
 • Howyida Zaitoun

Juhoafrická republika/South Africa:

 • Justin Abelman

Maďarsko/Hungary:

 • Irén Zolnai Czentyéné
 • Zsóka Mándoki Halász

Poľsko/Poland:

 • Barbara Józefowicz
 • Anna Tengli-Truchel
 • Pawel Widera

Rumunsko/Romania:

 • Viorica Ana Farkas
 • Calistrat Robu
 • Tatiana Tibru

Slovenská republika/Slovakia:

 • Gabriela Bezáková
 • Zuzana Čuňová
 • Magda Dadejová
 • Ľudmila Gašparíková
 • Nina Harňáková
 • Tatiana Homolayová-Hanzelová
 • František Hubert
 • Anna Jankovská
 • Rado Jarábek
 • Alena Kaclerová
 • Milan Kostur
 • Valéria Kovássyová
 • Milada Lengyelová
 • Eva Liptáková
 • Zuzana Molitorisová
 • Jozef Pavlík
 • Lenka Petáková
 • Erika Šimbochová
 • Iveta Takácsová
 • Ján Timko
 • Mária Tychaničová
 • Monika Vozárová

Srbsko/Serbia:

 • Elenka Ďuriš
 • Ján Glózik
 • Anna Kotvašová
 • Svetlana Miladić

Španielsko/Spain:

 • Vicky Jordana

Taliansko/Italy:

 • Maurizio Maglio
 • Guido Vedovato
 • Giuliano Zoppi

Ukrajina/Ukraine:

 • Stanislav Bruns
 • Oleg Fomin
 • Iryna Chumachenko
 • Elena Kovalevska
 • Iryna Stasiuk
 • Olga Zavalniuk