NAIVA BRATISLAVA 2020

Poli Kanistra (Grécko/Greece), víťaz HLAVNEJ CENY v roku 2019 / the GRAND PRIX winner in 2019
Poli Kanistra (Grécko/Greece), víťaz HLAVNEJ CENY v roku 2019 / the GRAND PRIX winner in 2019

Motív výstavy / Motive of the exhibition

NAIVA BRATISLAVA online 2020

Vzhľadom na aktuálnu neistú situáciu vo svete spôsobenú koronavírusom, kedy je zdravie nás všetkých prioritou, sme sa rozhodli, že tento ročník NAIVA BRATISLAVA sa výnimočne uskutoční formou ONLINE.

Výstava bude prebiehať od 01.06.2020 do 31.07.2020 na www.naivabratislava.sk/vystava-exhibition-2020/ a informácie o nej nájdete aj na facebookových stránkach organizátora Pezinok ART 40 a NAIVA Bratislava.

Vystavené diela budú bez potreby akejkoľvek registrácie verejnosti sprístupnené dňa 01.06.2020 po 18:00 h Prosím berte na vedomie, že do tohto termínu je vyššie uvedený odkaz (link) pre verejnosť nedostupný.

Veríme, že aj táto forma prezentácie naivného umenia prinesie radosť tvorcom ako aj ich priaznivcom.

***

Given the current precarious situation in the world caused by coronavirus, where health of all of us is a priority, we have decided that NAIVA BRATISLAVA this year will be the ONLINE exhibition.

The exhibition will take place  from 1.6.2020 till 1.7.2020 on the website www.naivabratislava.sk/vystava-exhibition-2020/ and for more information you can visit the organizer´s sites on Facebook Pezinok ART 40 and NAIVA Bratislava.

The exhibited works will be available to the public without  any registration at 01.06.2020 after 18:00 h. Please note that the link above is not available to the public until this date.

We believe that this form of presentation of naive art will bring joy to artists as well as their supporters and admirers.