Motív výstavy / Motive of the exhibition

NAIVA BRATISLAVA 2021

Kikka Nyrén (Fínsko/Finland)

víťaz HLAVNEJ CENY v roku 2021/ the GRAND PRIX winner in 2021

Medzinárodná výstava naivného umenia NAIVA BRATISLAVA 2022 sa bude konať od 07.09.2022 do 29.09.20212v Primaciálnom paláci v Bratislave.

Otvorené denne okrem pondelka: 13:30 h - 18:30 h

Vstup voľný

Okrem fyzickej výstavy budú diela vystavené aj online.

Online výstava začne 07.09.2022 na našej webovej stránke a na facebookových stránkach Pezinok ART 40 a NAIVA Bratislava a bude trvať až do 30.10.2022.


The international naïve art exhibition NAIVA BRATISLAVA 2022 which will be held in the PRIMACIALNY PALAC in Bratislava, Slovakia, from 7th of September to 29th of September 2022.

Open daily except Monday: 13:30 h - 18:30 h

Free entry

In addition to the physical exhibition in the premises of the Primaciálny palác in Bratislava, it will be also the online exhibition.

The online exhibition will start 07.09.2022 on our website and on Facebook (Pezinok ART 40 and NAIVA Bratislava). The end of the online exibition will be at 30.10.2022.