OCENENIA 2022   /  AWARDS 2022

HLAVNÁ CENA

GRAND PRIX

Guido Vedovato

Taliansko / Italy

"A bird on tree"


CENA za PRÍBEH
PRIX for STORY

Dora

Česko / Czech republic

"Podívej, letí šedé husy"

CENA VEREJNOSTI
PUBLIC PRIX

Kristína Ambrišková

Slovensko / Slovakia

"Slovenská Madona"

Porota / Jury

Hlavná cena / Grand Prix

Členovia poroty / Members of Jury:

  • Viera Žáková, galeristka Ateliér Hlavina, s.r.o. / galerist forom Atelier Hlavina (Slovensko / Slovak republic)
  • Ladislav Pukl, predseda Spolku přátel naivního a amatérskeho umění / director of Association of friends of naive and amateur art (Česká republika / Czech republic)
  • Vladimír Jandásek, zberateľ a člen Rady Spolku přátel naivního a amatérskeho umění / collector and a bord member of  Association of friends of naive and amateur art (Česká republika / Czech republic)

Predseda poroty / Chairmen of Jury:

  • Ian Keeble, akademický maliar / academic painter (Slovensko / Slovak republic)


Cena za príbeh / Prix for Story

O tejto cene rozhodol organizátor výstavy ART 40 v spolupráci s NAIVA BRATISLAVA tímom.

The decision of the organizer ART 40 in cooperation with the NAIVA BRATISLAV team.


Cena verejnosti / Public Prix

O tejto cene budú rozhodovať návštevníci fyzickej a online výstavy hlasovaním až do 30.10.2022.

The decision of visitors of physical and online exhibition by voting. Deadline for vote: 30.10.2022.