NAIVA ART DIALOG

www.instytutpolski.pl/bratislava

September bude mesiacom 

naivného umenia

V galérii Poľského inštitútu v Bratislave (Nám. SNP 27) sa od 7. do 30. septembra 2021 uskutoční unikátna výstava obrazov poľských a slovenských naivných výtvarníkov NAIVA ART DIALOG

Ide o spoločné kultúrne podujatie, ktoré pripravil Poľský inštitút v Bratislave v spolupráci s občianskym združením ART 40, o.z.

Spojenie šiestich umelcov z dvoch krajín vytvorí jedinečný základ pre vzájomný kultúrny dialóg. Bilaterálna výstava predstaví naivné umenie ako spoločné kultúrne dedičstvo, ktoré je v oboch krajinách stále živé a hmatateľné. Čistota a úprimnosť naivnej tvorby je regionálne zjednocujúca a autorsky osobitá zároveň, prihovára sa rôznymi jazykmi, napriek tomu hovorí zrozumiteľnou spoločnou rečou. Ide o výnimočný projekt, ktorý je odzrkadlením výborných vzťahov a spolupráce poľských a slovenských naivných umelcov.

Výstava NAIVA ART DIALOG nebude osamotená. V rovnakom čase bude prebiehať v Primaciálnom paláci v Bratislave aj medzinárodná výstava naivného umenia NAIVA BRATISLAVA 2021 (8. - 26. 9.2021), ktorú už po štvrtý raz organizuje ART 40, o.z., a ktorá ponúkne širší pohľad na súčasnú naivnú tvorbu. Okrem fyzickej výstavy budú diela z tejto expozície vystavené aj online.

Motívom obidvoch výstav sú obrazy, ktoré vytvorila poľská výtvarníčka Barbara Józefowicz, víťazka hlavnej ceny výstavy NAIVA BRATISLAVA 2020. Okrem jej obrazov budú na výstave NAIVA ART DIALOG v Poľskom inštitúte predstavené aj diela poľských autorov Anny Tengli-Truchel a Pawła Wideru, a slovenských autoriek Anny Jankovskej, Evy Liptákovej a Adžany Modlitbovej.

Zobrazenie príbehov, tradícií, ako aj fantazijné svety a okamihy všedného dňa - to všetko ponúkne výstava NAIVA ART DIALOG.

Srdečne vás pozývame!