OCENENIA 2023 /  AWARDS 2023

HLAVNÁ CENA

GRAND PRIX

Dagmar Vávrová

Česká republika / Czech republic

"Nedělní ráno s kocoury"


CENA VEREJNOSTI

PUBLIC PRIX

Tatiana Homolayová - Hanzelová

Slovensko / Slovakia

"Čerešňová párty"

CENA za PRÍBEH
STORY AWARD

Adrian Donisanu

Francúzsko / France

"Red apples"

CENA GALÉRIE
GALLERY AWARD

Daniel Benkič

Slovensko / Slovakia

"Kniha, mesto, vesmír"

Porota / Jury

Hlavná cena / Grand Prix

Členovia poroty / Members of Jury:

  • Viera Žáková, galeristka Ateliér Hlavina, s.r.o. / galerist from Atelier Hlavina (Slovensko / Slovak republic)
  • Ladislav Pukl, predseda Spolku přátel naivního a amatérskeho umění / director of Association of friends of naive and amateur art (Česká republika / Czech republic)
  • Vladimír Jandásek, zberateľ a člen Rady Spolku přátel naivního a amatérskeho umění / collector and a bord member of  Association of friends of naive and amateur art (Česká republika / Czech republic)

Predseda poroty / Chairmen of Jury:

  • Ian Keeble, akademický maliar / academic painter (Slovensko / Slovak republic)


Cena za príbeh / Story Award

O tejto cene rozhodol organizátor výstavy ART 40 v spolupráci s NAIVA BRATISLAVA tímom.

The decision of the organizer ART 40 in cooperation with the NAIVA BRATISLAV team.

Cena Galérie / Gallery Award

O tejto cene rozhodla Viera Žáková, galeristka Ateliér Hlavina, s.r.o., Slovensko. 

The decision of Viera Žáková - galerist from Gallery Atelier Hlavina, Slovak republic.

Cena verejnosti / Public Prix

O tejto cene budú rozhodovať návštevníci fyzickej a online výstavy hlasovaním až do 31.08.2023.

The decision of visitors of physical and online exhibition by voting. Deadline for vote: 31.08.2023.