OCENENIA 2020/ AWARDS 2020

HLAVNÁ CENA GRAND PRIX

Barbara Józefowicz

Poľsko/Poland

"Home party"


CENA za PRÍBEH

STORY AWARD

Svetlana Miladić

Srbsko / Serbia

"In the early morning"

MIMORIADNE OCENENIE 

SPECIAL  AWARD

Dušan Chaloupka

Česká republika/Czech republic

"Doba koronavirová"Porota / Jury

Hlavná cena / Grand Prix

Členovia poroty / Members of Jury:

  • Ladislav Pukl, predseda Spolku přátel naivního a amatérskeho umění / director of Association of friends of naive and amateur art (Česká republika / Czech republic)
  • Vladimír Jandásek, zberateľ a člen Rady Spolku přátel naivního a amatérskeho umění / collector and a bord member of  Association of friends of naive and amateur art (Česká republika / Czech republic)
  • Martina Nociarová, riaditeľka detského centra Kvetinkovo a členka NAIVA BRATISLAVA tímu / director of childrens center Kvetinkovo and a member of NAIVA BRATISLAVA team (Slovensko / Slovak republic)
  • Stela Baraniaková, výtvarníčka a členka NAIVA BRATISLAVA tímu / artist and a member of NAIVA BRATISLAVA team (Slovensko / Slovak republic)

Predseda poroty / Chairmen of Jury:

  • Adžana Modlitbová, riaditeľka ART 40, o.z. a výstavy NAIVA BRATISLAVA / director of association ART 40 and the NAIVA BRATISLAVA exhibition (Slovensko / Slovak republic)


Cena za príbeh a Mimoriadne ocenenie / Story award and Special award

O týchto cenách rozhodol organizátor výstavy ART 40 v spolupráci s NAIVA BRATISLAVA tímom.

The decision of the organizer ART 40 in cooperation with the NAIVA BRATISLAV team.