OCENENIA 2021   /  AWARDS 2021

HLAVNÁ CENA

GRAND PRIX

Kikka Nyrén

Fínsko / Finland

"Evening in September"


CENA za PRÍBEH

PRIX for STORY

Sonja Lehto

Fínsko / Finland

"Visit in the evening"

Porota / Jury

Hlavná cena / Grand Prix

Členovia poroty / Members of Jury:

  • Ladislav Pukl, predseda Spolku přátel naivního a amatérskeho umění / director of Association of friends of naive and amateur art (Česká republika / Czech republic)
  • Vladimír Jandásek, zberateľ a člen Rady Spolku přátel naivního a amatérskeho umění / collector and a bord member of  Association of friends of naive and amateur art (Česká republika / Czech republic)
  • Martina Nociarová, riaditeľka detského centra Kvetinkovo a členka NAIVA BRATISLAVA tímu / director of childrens center Kvetinkovo and a member of NAIVA BRATISLAVA team (Slovensko / Slovak republic)
  • Stela Baraniaková, výtvarníčka a členka NAIVA BRATISLAVA tímu / artist and a member of NAIVA BRATISLAVA team (Slovensko / Slovak republic)

Predseda poroty / Chairmen of Jury:

  • Adžana Modlitbová, riaditeľka ART 40, o.z. a výstavy NAIVA BRATISLAVA / director of association ART 40 and the NAIVA BRATISLAVA exhibition (Slovensko / Slovak republic)


Cena za príbeh a Mimoriadne ocenenie / Story award and Special award

O týchto cenách rozhodol organizátor výstavy ART 40 v spolupráci s NAIVA BRATISLAVA tímom.

The decision of the organizer ART 40 in cooperation with the NAIVA BRATISLAV team.