KATALÓG / CATALOG

NAIVA BRATISLAVA online 2020

autor sošky / author of the statue: Dáša Čurajová
autor sošky / author of the statue: Dáša Čurajová

69 autorov a 17 krajín

S veľkou radosťou prinášame tento online katalóg a veríme, že pri jeho prezeraní načerpáte dobro a čistú vnútornú krásu, ktorú dokáže naivné umenie nezištne preniesť na nás všetkých.


69 authors from 17 countries

We are very happy to bring you this online catalog and we believe that you enjoy the good and pure inner beauty that naive art can bring to all of us.