Motív výstavy / Motive of the exhibition

NAIVA BRATISLAVA 2024

 DAGMAR VÁVROVÁ (Česká republika / Czech republic)

víťaz HLAVNEJ CENY v roku 2023/ the GRAND PRIX winner in 2023

Medzinárodná výstava naivného a intuitívneho umenia NAIVA BRATISLAVA 2024 sa bude konať od 01.10.2024 do 20.10.2024 v Primaciálnom paláci v Bratislave.

Otvorené denne okrem pondelka: 13:30 h - 18:30 h

Vstup voľný

Okrem fyzickej výstavy budú diela vystavené aj online.

Online výstava začne 01.10.2024 na našej webovej stránke a na facebookových stránkach Pezinok ART 40 a NAIVA Bratislava a bude trvať až do 30.11.2024.


The international naïve and intuitive art exhibition NAIVA BRATISLAVA 2023 will be held in the PRIMACIALNY PALAC in Bratislava, Slovakia, from 1th of October to 20th of October 2024.

Open daily except Monday: 13:30 h - 18:30 h

Free entry

In addition to the physical exhibition in the premises of the Primaciálny palác in Bratislava, the exhibitiion will be also the online version.

The online exhibition will start 01.10.2024 on our website and on Facebook (Pezinok ART 40 and NAIVA Bratislava). The end of the online exibition will be at 30.11.2024.