NAIVA ART COLLECTION

Zbierku obrazov NAIVA ART COLLECTION vytvára ART 40, o.z. od roku 2014. Súčasťou zbierky je dnes 36 autorov z 11 krajín. 

Obrazy získavame darovaním od jednotlivých výtvarníkov, výmenou obrazov a akvizíciou. 

Tento rok bude celá zbierka po prvý raz predstavená širokej verejnosti na výstave v Primaciálnom paláci v Bratislave.


NAIVA ART COLLECTION is created by the civil association ART 40, o.z. since 2014. The collection of paintings today includes 36 authors from 11 countries.

We acquire paintings through donations from individual artists, exchange of paintings and by acquisition.

This year, the NIAVA ART COLLECTION will be presented to the public for the first time at an exhibition in the Primate's Palace in Bratislava.

AUTORI * AUTHORS

 • Marion ALEXANDRE CANTALOUBE (Francúzsko/France)
 • Sashko BALABAI (Ukrajina/Ukraine)
 • Daniel BENKIČ (Slovensko/Slovakia)
 • Gulfidan BICER (Turecko/Turkey)
 • Tomáš BOCHOŘÁK (Česko/Czech republic)
 • Thea-Iren DALTON (Írsko/Ireland)
 • DORA (Česko/Czech republic)
 • Alexandra DĚTINSKÁ (Česko/Czech republic)
 • Luděk FARKAŠ (Česko/Czech republic)
 • Adib FATAL (Libanon/Lebanon)
 • Ľudmila GAŠPARÍKOVÁ (Slovensko/Slovakia)
 • Tatiana HOMOLAYOVÁ-HANZELOVÁ (Slovensko/Slovakia)
 • František HUBERT (Slovensko/Slovakia)
 • Dušan CHALOUPKA (Česko/Czech republic)
 • Jana CHROUSTOVÁ (Česko/Czech republic)
 • Anna JANKOVSKÁ (Slovensko/Slovakia)
 • Rado JARÁBEK (Slovensko/Slovakia)
 • Tarja RINTA (Fínsko/Finland)
 • Sonja LEHTO (Fínsko/Finland)
 • Hugo KYSILKA (Česko/Czech republic)
 • Juraj LAVROŠ (Srbsko/Serbia)
 • Eva LIPTÁKOVÁ (Slovensko/Slovakia)
 • Franco MORA (Taliansko/Italy)
 • Jana MICHALKOVÁ (Slovensko/Slovakia)
 • Svetlana MILADIĆ (Srbsko/Serbia)
 • Adžana MODLITBOVÁ (Slovensko/Slovakia)
 • Alexia MOLINO (Taliansko/Italy)
 • Kikka NYRÉN (Fínsko/Finland)
 • Zdeněk RAISER (Česko/Czech republic)
 • Erika ŠIMBOCHOVÁ (Slovensko/Slovakia)
 • Jiří ŠVEC (Česko/Czech republic)
 • Michal TANCOŠ (Česko/Czech republic)
 • Zuzana VAŇOUSOVÁ (Slovensko/Slovakia)
 • Dagmar VÁVROVÁ (Česko/Czech republic)
 • Jiří VIDLÁK (Česko/Czech republic)
 • Pawel WIDERA (Poľsko/Poland)
 • Oľga ZAVALNIUK (Ukrajina/Ukraine)

CHCETE SA STAŤ SÚČASŤOU ZBIERKY? KONTAKTUJTE NÁS.

WANT TO BE A PART OF THE COLLECTION? CONTACT US.