NAIVA BRATISLAVA 2021

Barbara Józefowicz (Poľsko/Poland)
Barbara Józefowicz (Poľsko/Poland)

Motív výstavy / Motive of the exhibition

NAIVA BRATISLAVA 2021

Barbara Józefowicz (Poľsko/Poland)

víťaz HLAVNEJ CENY v roku 2020/ the GRAND PRIX winner in 2020

Medzinárodná výstava naivného umenia NAIVA BRATISLAVA 2021 sa bude konať od 08.09.2021 do 26.09.2021 v Primaciálnom paláci v Bratislave.

Okrem fyzickej výstavy budú diela vystavené aj online. 

Online výstava začne 07.09.2021 na našej webovej stránke a na facebookových stránkach Pezinok ART 40 a NAIVA Bratislava a bude trvať až do 30.10.2021.


The international naïve art exhibition NAIVA BRATISLAVA 2021 which will be held in the PRIMACIALNY PALAC in Bratislava, Slovakia, from 8th of September to 26th of September 2021.

In addition to the physical exhibition in the premises of the Primaciálny palác in Bratislava, it will be also the online exhibition. 

The online exhibition will start 07.09.2021 on our website and on Facebook (Pezinok ART 40 and NAIVA Bratislava). The end of the online exibition will be at 30.10.2021.