PREČO VZNIKLA NAIVA BRATISLAVA

 

Adžana Modlitbová "Čože sa to stalo v dedine Čičmanoch"
Adžana Modlitbová "Čože sa to stalo v dedine Čičmanoch"

Výtvarné umenie a osobitne naivná výtvarná tvorba je srdcovou záležitosťou členov občianskeho združenia "ART 40". Počas ostatného obdobia sme nadobudli dojem, že naivnému umeniu na Slovensku sa venuje veľmi málo priestoru, dokonca ustupuje z jeho pôvodných pozícií. Ucelená kolektívna výstava výlučne insitnej, naivnej tvorby je na Slovensku dnes už zriedkavosťou. Naopak v zahraničí sme práve svedkami akejsi renesancie záujmu o naivnú tvorbu, výtvarníkom aj umeniu samotnému sa venuje relevantný a dôstojný priestor. V minulosti bolo pritom Slovensko známe organizovaním prestížneho trienále INSITA v Bratislave a naivné umenie tu má hlbokú tradíciu už od 60-tych rokov minulého storočia, ktorá nachádza, žiaľ, väčšie uznanie v zahraničí (ako napr. insitné umenie dolnozemských Slovákov v Srbskej Kovačici a okolitých obciach).

Snahou občianskeho združenia "ART 40" je preto pokúsiť sa znovu oživiť, "propagovať" naivné umenie a priblížiť ho širšej verejnosti

To nás, v súlade s cieľmi nášho občianskeho združenia, podnietilo k zorganizovaniu kolektívnej výstavy naivného umenia, lebo veríme, že jeho poslaním je "byť videné", a tým prinášať radosť a inšpiráciu.

Medzinárodný charakter nadobudla výstava po akceptovaní účasti aj zahraničných výtvarníkov. Dúfame, že sa nám podarí zviditeľniť naivné umenie na Slovensku a možno aj nadviazať na prerušenú medzinárodnú výstavnú tradíciu prehliadky naivného umenia v Bratislave.