NAIVA je online

01.06.2020

Otvorenie medzinárodnej výstavy naivného umenia NAIVA BRATISLAVA 2020 prebehlo netradične, tak ako je netradičný celý tento ročník. Presunuli sme sa do online formátu.

Mnohé galérie a organizátori kultúrnych podujatí zareagovali na situáciu spôsobenú pandémiou koronavírusu podobne. Využívajú virtuálny priestor, ktorý nemá hranice. Vďaka tomu môžeme prezentovať výtvarníkov a ich tvorbu aj v tomto čase a priaznivci umenia môžu navštíviť výstavu aj z pohodlia domova.

Na online výstave NAIVA BRATISLAVA 2020 predstavujeme až 193 diel od 69 autorov zo 17 krajín.

Súťažný charakter má NAIVA aj tento rok. Vybrať z toľkého množstva obrazov bola pre porotu a organizátora úloha neľahká a spočiatku sa zdalo, že dokonca nemožná. Po zohľadnení základných kritérií stanovených organizátorom sa to však podarilo.

HLAVNÚ CENU získal obraz od výtvarníčky Barbary Józefowicz z Poľska. Aj preto, že predstavuje naivné umenie súčasnosti. Živé a aktuálne.

Home party (akryl na plátne, 60 cm x 50 cm)
Home party (akryl na plátne, 60 cm x 50 cm)

Pri CENE ZA PRÍBEH sa porotcovia organizátora riadne "zapotili". Takmer každý obraz má v sebe príbeh. Viac, či menej skrytý. A pri naivnej tvorbe to platí o to viac. Udelenie tejto ceny výtvarníčke Svetlane Miladić zo Srbska je dôkazom, že príbeh dokáže presiahnuť hranice obrazu.

In the early morning (olejomaľba na plátne, 60 cm x 50 cm)
In the early morning (olejomaľba na plátne, 60 cm x 50 cm)

Mimoriadnosť situácie, ktorú aktuálne zažívame, sa odrazila aj v tvorbe viacerých výtvarníkov. Umenie v čase korony. Výtvarná odvaha, čisté stvárnenie a aktuálnosť námetu nesporne patrí do súčasného vedomého naivného umenia. Preto tento rok organizátor udelil aj MIMORIADNE OCENENIE za aktuálnosť námetu. Patrí Dušanovi Chaloupkovi z Českej republiky.

Doba koronavirová (akryl na plátne, 50 cm x 35 cm)
Doba koronavirová (akryl na plátne, 50 cm x 35 cm)

Veľký záujem o účasť nás jednoznačne presvedčil o tom, že aj tento formát je pre výtvarníkov zaujímavý. Na online výstave síce nie je možné pocítiť atmosféru priamej, hmatateľnej konfrontácie s obrazmi v priestore. Má však iné prednosti. Umožňuje predstaviť takú tvorbu, ktorej prezentácia by pri štandardnej výstave nebola ľahká. Aj to sme si uvedomili pri príprave online výstavy.

Preto môžeme predstaviť veľkorozmerné diela ako sú tie od insitného výtvarníka Jána Glózika zo srbskej Kovačice.

1150 rokov od príchodu Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu (olejomaľba na plátne, 250x500 cm)
1150 rokov od príchodu Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu (olejomaľba na plátne, 250x500 cm)

Alebo tiež diela tvorcov z iných kontinentov. Juhoafrickú republiku reprezentuje naivný výtvarník Justin Abelman.

The little blue cottage (akryl na plátne, 60x75 cm)
The little blue cottage (akryl na plátne, 60x75 cm)

Ako vyzerá naivné umenie v Indii vieme vďaka výtvarníčke Varshe Rajput.

Love in natur (olejomaľba na plátne, 40x60 cm)
Love in natur (olejomaľba na plátne, 40x60 cm)

Tvorba umelcov z Izraela nás prekvapí svojou čistotou, priamosťou a úprimnosťou pohľadu na svet. Ako napríklad tvorba Howyidy Zaitoun.

Different rain (olejomaľba na plátne, 100x100 cm)
Different rain (olejomaľba na plátne, 100x100 cm)

Opäť bude možné obdivovať radostné a vnútorným slnkom zaliate obrazy z Grécka, Talianska, či Španielska. Ako to mohlo vyzerať v minulosti v Aténach vieme vďaka tvorbe Rouli Boua.

View of old times Athens (kombinovaná technika, 80x100 cm)
View of old times Athens (kombinovaná technika, 80x100 cm)

Tradičné aj netradičné námety potešia v tvorbe výtvarníkov z Maďarska, Slovenska, Srbska, Rumunska, Bulharska aj Ukrajiny. Že sú mnohé tradície podobné  sa presvedčíme aj z obrazu Irén Zolnai Czentyéné.

Farsangológ (olejomaľba na plátne, 30x50 cm)
Farsangológ (olejomaľba na plátne, 30x50 cm)

Láskavo, nežne a rozprávkovou atmosférou uchváti tvorba umelkýň z Fínska, Dánska a Írska. Tak pôsobí aj tvorba Marja-Muusy Hämäläinen.

I´ll let go so I find my way to home (akryl na plátne, 40x40 cm)
I´ll let go so I find my way to home (akryl na plátne, 40x40 cm)

Ani fantázia, láskavý humor a súčasné námety nechýbajú, ako napríklad v tvorbe výtvarníkov z Poľska a Českej republiky. Vtip a farebnosť Zdeňka Raisera ťažko prehliadnuť.

Zemědelec padá silem (akryl na sololite, 50x90 cm)
Zemědelec padá silem (akryl na sololite, 50x90 cm)

Na výstavu všetkých srdečne pozývame. Celú, so všetkými úžasnými dielami výtvarníkov, ktoré sa nám do tohto článku nezmestili, si môžete pozrieť až do 31.07.2020 na  www.naivabratislava.sk/vystava-exhibition-2020/

Stojí za videnie. Už aj preto, že pri návšteve online výstavy má každý možnosť dať hlas obrazu svojho srdca, a tak rozhodnúť ešte o jednej dôležitej cene výstavy. CENE VEREJNOSTI.

Online hlasovanie je možné počas celej doby trvania výstavy, t.j. až do 31. júla 2020.


text: Adžana Modlitbová, foto: zdroj NAIVA BRATISLAVA