NAIVA BRATISLAVA 2021

ONLINE VÝSTAVA / ONLINE EXHIBITION

PRAVIDLÁ HLASOVANIA

"CENA VEREJNOSTI"

Naivné umenie je zrozumiteľné pre každého a veríme, že ste si na tejto výstave určite vybrali obraz, ktorý sa Vám páči.

Hlasujte za ten "SVOJ" obraz počas celej výstavy.

Pod každým obrazom je číslo pre hlasovanie. Stačí, ak číslo obrazu, ktorý sa Vám naviac páči, napíšte do formuláru nižšie. 

Po skončení výstavy budú hlasy spočítané.

Autor a obraz s najväčším počtom hlasov získa "CENU VEREJNOSTI".

Hlasovať môžete až do 30.10.2021.

HLASOVANIE UKONČENÉ!

Zverejnenie výsledku hlasovania nájdete tu: https://www.naivabratislava.sk/ocenenia-awards-2021/

a na Facebooku NAIVA Bratislava.

VOTING CONDITIONS 

"PUBLIC PRIZE"

Naive art is understandable to everyone, and we believe that you have chosen the picture you like.

Vote for "YOUR" picture during the whole exhibition.

There is a voting number on each picture. Just write with the number of the picture you like, to the form below. 

At the end of the exhibition voices will be counted.

The most voted artist and picture will be awarded the "PUBLIC PRIZE".

You can vote till 30.10.2021.

VOTING IS CLOSED!

The result of the voting you can find here: https://www.naivabratislava.sk/ocenenia-awards-2021/

and on Facebook NAIVA Bratislava.