VÝSTAVA 2020/ EXHIBITION 2020

CENA VEREJNOSTI / PUBLIC AWARD

hlasovanie / voting

Ako môžete hlasovať

Svojím hlasom môžete rozhodnúť o víťazovi CENY VEREJNOSTI. Hlasovať za obraz, ktorý sa Vám páči, môžete tak, že v rámčeku dolu vyberiete číslo obrazu. Číslo pre hlasovanie nájdete pod každým obrázkom.

Hlasovať trvá do 31.07.2020 a hlas môžete odovzdať len jednému obrazu.

Ďakujeme a tešíme sa na Vašu voľbu!

How you can vote

You can decide about the winner of the PUBLIC AWARD. Please choose one artwork you like and click on the number of the artwork in the box below. The voting number you can find below each picture.

Please remeber you can vote till 31.07.2020 and only for one artwork.

We look forward to your choice. Thank you!