O NAIVNOM UMENÍ

Adžana Modlitbová "Raj na Zemplíne"
Adžana Modlitbová "Raj na Zemplíne"

Insitné a naivné umenie sa používa takmer synonymicky. Termín insitné umenie pochádza z latinského slova insitus. Znamená to samorastlý, pôvodný, prirodzený, vrodený, neškolený (v zmysle bez akademického výtvarného vzdelania). 

Insitní (naivní) umelci sa pri svojej tvorbe riadia vlastným inštinktom zobrazovať veci okolo seba jednoducho, spontánne, naivne s detskou čistotou.

Naivné umenie možno chápať ako prejav čistej individuality. Patrí medzi oficiálne druhy umenia a má aj určité charakteristické rozpoznateľné znaky. Nerešpektuje perspektívu, proporcie postavy alebo objektov, tiež nie je podstatné tieňovanie alebo zobrazenie reálnej hĺbky priestoru. Pri maľbe sa používajú často čisté, jasné farby a námety sa prikláňajú k tradíciám, ľudovým zvykom, zobrazovaniu dedinského prostredia, náboženských motívov, anjelov. Ale v poslednom období nie je už námet až tak striktne zameraný na prepojenie s ľudovosťou a tradíciami a často sa stretávame aj s pojmom "moderné naivné umenie", kedy insitní umelci zobrazujú bežný súčasný život a situácie, ktoré ich obklopujú. V zobrazovaní sa snažia dokumentovať reálnu skutočnosť (naivní realisti) alebo sú len voľne inšpirovaní vlastnou fantáziou až po prekračovanie hraníc imaginatívnej abstrakcie.