ĎAKUJEME / THANK YOU

Prihlasovanie na výstavu naivného umenia NAIVA BRATISLAVA pre rok 2019 je UKONČENÉ!

Registration for the international art exhibition NAIVA BRATISLAVA 2019 is CLOSED!

Autor motívu aktuálneho ročníka výstavy je

FRANTIŠEK HUBERT

víťaz HLAVNEJ CENY NAIVA BRATISLAVA 2018

NAIVA BRATISLAVA 2019

PRIMACIÁLNY PALÁC Bratislava

JUSTIHO SIEŇ

Dôležité termíny pre výtvarníkov:

15. jún 2019 - doručenie prihlášok (deadline for application)

31. júl 2019 - doručenie akceptovaných diel (deadline for the delivery)

10. september 2019 - vernisáž (opening ceremony)

10. - 29. september 2019 - trvanie výstavy (exhibition)

PODMIENKY ÚČASTI NA VÝSTAVE

CONDITIONS FOR PATRICIPATION